الاستضافات
Dedicated
Shared
VPS
Package A
IQD -- /سنويا
A 150.000 /سنويا
IQD 1.200.000 /سنوي
 • 2x2TB SATA
 • 20TB Bandwidth
 • 1Gbit port speed
 • cPanel/WHM
 • Fully managed
 • DDoS Protection
 • Disk Space : 10GB
 • Bandwidth : 100GB
 • Domain : 1
 • Emails per hour : 50
 • cPanel : Included
 • Backup : Included
 • DDoS Protection
 • Fully Managed
 • 2 vcore @ 3.00 GHz CPU
 • 5GB RAM
 • 50GB SSD space
 • Fully Managed
 • cPanel Control Panel
 • Network Level DDoS Protection
Package B
IQD -- /سنويا
IQD 300.000 /سنويا
IQD 1,900,000 /سنوي
 • 4 vcore @ 3.00 GHz CPU
 • 10GB RAM
 • 100GB SSD space
 • Fully Managed
 • cPanel Control Panel
 • Network Level DDoS Protection
 • Disk Space : 20GB
 • Bandwidth : 200GB
 • Domain : 2
 • Emails per hour : 100
 • cPanel : Included
 • Backup : Included
 • DDoS Protection
 • Fully Managed
 • CPU Vcores 4
 • Storage 100GB SSD Space
 • RAM10GB
 • Bandwidth Unmetered @ 1Gbit shared connection
Package C
IQD -- /سنويا
IQD 450.000 /سنويا
IQD 2,800,000 /سنوي
 • Intel Xeon E5-1650v2
 • 64GB DDR3 ECC 1333 MHz
 • 2x2TB SATA
 • 20TB Bandwidth
 • 1Gbit port speed
 • cPanel/WHM
 • Fully managed
 • DDoS Protection
 • Disk Space : 30GB
 • Bandwidth : 300GB
 • Domain : 3
 • Emails per hour : 150
 • cPanel : Included
 • Backup : Included
 • DDoS Protection
 • Fully Managed
 • 6 vcore @ 3.00 GHz CPU
 • 15GB RAM
 • 150GB SSD space
 • Fully Managed
 • cPanel Control Panel
 • Network Level DDoS Protection
الرئيسية